Joi, 21 noiembrie 2019, la sediul Consiliului Județean Sibiu are loc ședinta ordinară de consiliu județean.

Pe ordinea de zi, se află mai multe proiecte de hotărâre prinvind bugetul județean, bursele de ajutor social, acordarea de premii pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătura, și multe altele.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 74/ 2019 privind aprobarea bugetului local al Județului Sibiu, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2019, cu modificările ulterioare;

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 16 din Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 74/ 2019 privind aprobarea bugetului local al Județului Sibiu, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2019;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea numarului și a cuantumului burselor de ajutor social, aferente semestrului I al anului școlar 2019 – 2020, pentru elevii din învățământul special de stat din Județul Sibiu;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Judeţului Sibiu și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor şi profesorilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din Judeţul Sibiu, care au obținut rezultate deosebite la concursurile, olimpiadele şi competiţiile şcolare de la nivel național și internațional, în anul 2019 – a doua sesiune

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării evenimentului de premiere a sportivilor şi antrenorilor din Judeţul Sibiu pe anul 2019;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu şi a organigramei Consiliului Județean Sibiu, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 203/ 2019;   – Anexa nr.1 organigrama  NOV 2019   Anexa 2 Stat functii nov 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu;  – Organigrama  Stat de functii

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Județene “Astra” Sibiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 66/ 2019  –  Anexa

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public “Sala Transilvania” Sibiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 75/ 2018  – Anexa

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. Preda Sibiu  – Anexa 1  – Anexa 2

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Astra” Sibiu, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu;  – Adresa si nota

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind colaborarea Județului Sibiu cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” și Aeroportul Internaţional Sibiu R.A. în vederea consolidării cadrului juridic existent pentru extinderea activităților aeroportuare, dezvoltarea infrastructurii și echipamentelor și pentru asigurarea serviciilor conexe de securitate și pază ale Aeroportului Internațional Sibiu  – Adrese

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat cu Asociaţia Umanitară Alexandra Nanu şi Filarmonica de Stat Sibiu, în vederea organizării celei de-a VIII-a ediţii a Galei Umanitare “CREDEM ÎN TINE”  – Adrese

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii ”ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării Ansamblului Folcloric Profesionist ”Cindrelul – Junii Sibiului” din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Cindrelul – Junii” Sibiu, în Statele Unite ale Americii, în perioada 29 decembrie 2019 – 29 ianuarie 2020  – Adresa

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole din Judeţul Sibiu, pentru evaluarea în lei a venitului brut, în cazul în care arenda se exprimă în natură, valabile pentru anul fiscal 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta şi valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a Judeţului Sibiu, a modalităţii de valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia;  anexe si adrese

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra sălii de conferințe a Sălii Transilvania Sibiu, Federației Române de Handbal, pe termen limitat, în perioada decembrie 2019 și februarie – iunie 2020, în zilele de marți, orele 19,00 – 20,30   – Anexe

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art. 2, alin. 1, lit. a) din Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 210/ 2017 privind aprobarea desfăşurării operaţiunilor impuse de reorganizarea centrelor rezidenţiale pentru copii, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 190/ 2017  – Extras CF

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării imobilelor – teren şi construcţie, situate în Sibiu, str. Plopilor, nr. 16;   –  Anexa   – Documente de proiect

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, situat în Sibiu, Calea Şurii Mici FN, înscris în CF Sibiu 127759, nr.cad. 127759, proprietatea publică a Judeţului Sibiu, în patru loturi distincte    – Documente dezmebrare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi radierea dreptului de administrare înscris în CF 130099 Sibiu, nr.cad. 130099C1, nr.cad. 130099-C2 în favoarea Spitalului de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” Sibiu şi Centrului de Educaţie Incluzivă nr. 1 Sibiu  – Extras CF

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 2d la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 27/ 30.01.2019 şi a anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 73/ 18.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare clădire Pavilion IV” Sibiu, str. Bastionului, nr. 6;  – Anexa

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 28 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/ 01.04.2009/ 364/ 27.04.2009

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea unor licențe de traseu și completarea corespunzătoare a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 294/ 2013, cu modificările și completările ulterioare;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizaţi la faza de Proiect Tehnic de execuție ai proiectului ”Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Dispensar”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;  –

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la Contractul subsecvent nr. 3/ 2019, având ca obiect principal lucrări de reparații, întreținere și deszăpezire pe drumurile județene, atribuit direct către Societatea Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 73/ 2019 și modificat prin Hotărârile Consiliului Județean Sibiu nr. 113/ 30.05.2019, 120/ 13.06.2019 și 181/ 29.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activități proprii de serviciu și activități specifice desfășurate de Consiliul Județean Sibiu, de instituțiile/ serviciile publice din subordine și întreprinderile publice la care Județul Sibiu deține acțiuni/participații majoritare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here