În cadrul ședinței ordinare din această săptămână, consilierii locali din municipiul Mediaș au aprobat un proiect privind dezafectarea și înlocuirea stâlpilor de susținere a retelei electrice de contact.

Prin proiectul inițial s-a propus dezafectarea și înlocuirea a 10 stâlpi cu scopul creșterii siguranței în exploatarea liniilor de transport electric. În timpul executării lucrărilor s-a identificat stâlpul de pe str. Unirii care nu poate fi înlocuit deoarece subteranul din zona amplasării este ocupat cu rețele utilitare suplimentare și pentru că acest stâlp are pe el conectată cutia terminală de injecție a tensiunii de 600 V pentru alimentarea rețelei de contact , astfel proiectantul propunând consolidarea acestuia.

Mai mult, datorită prevederilor art. 71 alin. (l) din OUG nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene prin care „în perioada 1 ianuarie 2019 — 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani fără a include sporuri și alte adżosuriș la suma de 3.000 lei lunar pentru un program normal de lucru în medie de 161.33 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”, se impune modificarea costurilor cu manopera.

Astfel proiectantul SC EL TRANS PROIECT SRL a modificat proiectul inițial prin modificarea solutiei tehnice pentru un stâlp și includerea cheltuielilor cu creșterile la manoperă.

Prin adresa cu nr. /23.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș cu numărul /23.10.2019, SC MEDITUR SA solicită modificarea proiectului la fază PT și a indicatorilor tehnico economic; privind obiectivu) de investiții „Dezafectare și înlocuire stâlpi sustinere repa e:ecfrieč de contaciț din beton centrifugat SF8/11 (10 bucăti)”.

Valoarea totală, modificată, a obiectivului de investiții va fi 119.476,05 lei cu TVA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here